אנחנו הכתובת המרכזית לפניות הדיירים, לגביית וועד הבית והתשלומים השונים, לקבלת ייעוץ משפטי, לניהול תקציב הבניין, לניהול ספקי הבניין, תשלומי הרשויות, ניהול חשבון הבנק, תקלות ובקשות אחזקה שונות

 

צוואה, ירושה וייפוי כוח מתמשך

אף אחד לא אוהב לחשוב על מה יקרה ביום שבו יפסיק להיות כשיר ובעל מסוגלות לקבל החלטות בכוחות עצמו.

עם זאת, הסיכון להגיע למצב זה הינו ממשי לגמרי, וטוב עושה מי שרואה את הנולד ובזה חוסך לעצמו וקרוביו את עגמת הנפש הכרוכה בהגשת בקשות למינוי אפוטרופוס לבית המשפט והמתנה במשך חודשים, לקבלת חוות דעת עובד סוציאלי ועמדת היועץ המשפט במשרד הכונס הרשמי והאפוטרופוס הכללי בדבר כשירות המועמד או המבקש לשמש אפוטרופוס, כל זאת דווקא כאשר דחיפות המינוי הינה גבוהה.

משרדי נותן שירות לעריכת ייפוי כוח מתמשך (המופקד במשרד המשפטים) וייפוי כוח רפואי (המופקד במשרד הבריאות) המאפשרים למייפה הכוח לבחור את מי שיפעל בשמו, עוד כאשר הוא כשיר, להחליט האם יהיה מדובר במיופה כוח אחד או יותר, האם יפעלו יחדיו או כל אחד בנפרד, האם יהיו תחומי אחריות ספציפית לכל מיופה כח – בהתאם לכישוריו, האם יוכלו מיופי הכוח לבקש בשם מיפה הכוח שלא לקבל טיפולים רפואיים מסוימים, האם יוכלו מיפוי הכוח לתת מתנות, הלוואות, לפעול במוצרים פנסיוניים, בחשבונות הבנק וברכוש מיפה הכוח, ואם כן באיזה היקפים וסכומים ועוד.

מדובר בכלי רב עוצמה המקנה גמישות למייפה הכוח וחוסך כאבי ראש למשפחה והחשוב מכל, ניתן להפעלה כמעט באורח מיידי, בניגוד להליך האפוטרופסות הנדרש לאישור בית המשפט.

בנוסף משרדי מספק שירותי עריכתן של צוואות, אשר משמשות כלי משלים לייפוי הכוח המתמשך או בנפרד ממנו.

כן מספק משרדי שירותי הגשת בקשות לרשם הירושה לצורך קבלת צו ירושה או צו קיום צוואה.

× דברו איתנו עכשיו