משפט מסחרי

תחום המסחר והעסקים הינו תחום קשוח, שבו היעדר זהירות ראויה והתנהלות נכונה מובילים בהכרח לכישלונות מסחריים מול ספקים ולקוחות שבסופם, אם יצטברו, עלולים להביא להידרדרות מצבו הכלכלי של בעל העסק.

משרדי מתמחה במתן ייעוץ לעסקים בכל הנוגע לשיטות פעולה נכונות מול ספקים ולקוחות, מתן וקבלת ערבויות ובטחונות מתאימים, חתימה על הסכמי ספק-לקוח, בדיקה של הסכמים מסחריים וניהול מו"מ על נוסחם, וכן הגשת כתבי תביעה או הגנה, לפי העניין, לבית המשפט לשם מימוש הזכויות הכלכליות של העסק וניהול ההליכים עד תום.

כן ניתן ייעוץ משפטי בכל הנוגע לעריכת הסכמי שכירות וכלל הנושאים הקשורים בשכירות לרבות דרכי סיומם, נקיטת הליכי פינוי ומימוש בטוחות.

משרדי מייצג הן זוכים והן חייבים בהתנגדויות וניהול הליכי משפט, כתוצאה מפתיחתם של תיקי הוצאה לפועל.

משרדי קשור במשרד בעל התמקצעות בנושא הוצאה לפועל וחייבים, ועל כן הלקוח זוכה לתמיכה גם בתחום זה עם קבלת פסקי דין והחלטות לזכותו אשר לא כובדו.

× דברו איתנו עכשיו