ביטוח לאומי

מאחר וכל אחד יכול להוריד טפסים מאתר הביטוח הלאומי ולהגישם לבד, סבורים רבים כי אין צורך בייעוץ וליווי משפטיים מול המל"ל ואינם פונים בשלב מוקדם לעורך דין, אלא כאשר תביעתם נתקלת בקשיים.

משרדי מסייע לפונים להגיע למיצוי זכויותיהם מול המוסד לביטוח לאומי, החל באיסוף הניירת הרפואית על ידי פניה מתאימה לגורמים בקופות החולים, הפנית הלקוחות למומחים ויועצים רפואיים לשם קבלת חוות דעת מקצועיות, שבכוחן לחזק את הטענות בדבר ליקויים רפואיים וגובה הנכות,  הגשת המסמכים במקובץ ובאורח מאורגן ומסודר למל"ל, ייצוג הפונים בועדות הרפואיות, ובוועדות הערר, וכלה בהגשת ערעורים במקרה הצורך לבית הדין לעבודה על החלטות הועדות הרפואיות וייצוג הפונים בהליכי בית הדין.

× דברו איתנו עכשיו